0

  

 Yrkesskadeerstatning

hovedlinjer og utvalgte emner


Kurs i praktisk yrkesskadeerstatning

Yrkesskadeerstatning - hovedlinjer og utvalgte emner gir en grunnleggende innføring i sentrale erstatningsrettslige emner, samt utdypinger innenfor utvalgte temaer. Kurset er praktisk rettet, med varierte arbeidsformer.

Målgruppen er advokater, advokatfullmektiger og saksbehandlere som arbeider med saker om yrkesskader.

Frende_Forsikring_1673652520

Kurset tar opp temaer og inneholder kursmateriale om blant annet

 • bedriftsvilkårene generelt
 • når er man dekket på reiseveien
 • arbeidsulykkesbegrepet
 • årsakssammenheng og adekvans
  • årsakskrav i trygden, med vekt på yrkesskadetrygden
   • utmålingsprinsipper, vinklet inn mot yrkesskader
   • tredjepartstap
   • avkortning grunnet skadelidtes medvirkning

Kursholder: Morten Kjelland 

Morten Kjelland ble cand. jur. 2000 og dr. juris 2008. Han har fra 1999–2000 vært vitenskapelig assistent ved Institutt for rettssosiologi, og i perioden 2004–2011 vært stipendiat og postdoktor ved Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo. Kjelland har vært fagsekretær for Personskadeserstatningsutvalget (2008–2011), herunder en periode på fulltid etter oppdrag fra Justisdepartementets lovavdeling. Morten Kjelland har tidligere arbeidet som juridisk utreder hos advokatfirmaet Ness & Co (2001–2002) og advokatfirmaet Riisa & Co (2002–2003). Førsteamanuensis ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo fra november 2011. Professor fra 2013. Professor II ved Universitetet i Sørøst-Norge fra 2017. Fra 2002 har Kjelland vært fast vara i NMBU forskningsetisk forum.

mk7.png