0

Erstatningsrettens to hovedspørsmål

her knyttet an mot trappen over de tre grunnvilkårene for erstatning

To-hovedsprsml-1066w-600h

Bilansvaret

Samleskisse over hva som kreves og ikke kreves, i lys av Tankbildommen

Lysbilde47-1066w-600h (1)

Skader relatert til virksomhetsutøvelse

Hva reguleres av arbeidsgiveransvaret - og hva reguleres av yrkesskadeforsikringsloven?

Lysbilde7-1066w-600h

Yrkesskader

De to arbeidsulykkesbegrepene (innenfor dekningsområdet) og belastningslidelsene (utenfor dekningsområdet)

Lysbilde23-1066w-600h

Den todelte årsakslinjen

som viser at det kreves årsakssammenheng i begge årsaksleddene

Lysbilde4-1066w-600h

Sårbarhetsprinsippet i en nøtteskall

Samleskisse av vilkår og virkninger

Lysbilde17-1066w-600h

Uvesentlighetslæren

Hvor går "uvesentlighetsterskelen"?

Lysbilde31-1066w-600h

Konkurrerende årsaker

Regler som må tilpasses helt konkret ut fra typetilfellets egenart, det vil si typen årsakskonkurranse

rsakskonkurranse-960w-720h

Adekvanslæren

En sammensatt helhetsvurdering

Adekvans-1066w-600h

Tidsavgrensningsprinsippet

Gjelder for den typesituasjonen av årsakskonkurranse der en sykdom konkurrerer med en ansvarshendelse, og hvor ansvarshendelsen kommer først i tid.

Lysbilde78-1066w-600h

Passiv identifikasjon - utviklingstrekk

Viktige høyesterettsdommer om passiv identifikasjon, som viser sentrale utviklingstrekk i moderne personskadeerstatningsrett

Passiv-identifikasjon-1066w-600h

Ny Barneerstatning

Gjelder for skader skjedd etter 1. mars 2018

Lovtekstene kan du finne nedenfor. Den nye lovteksten er lenket til Lovdata Pro, mens den gamle ligger under historiske versjoner og er tatt et bilde av fra Lovdata Pro. 

Skl. § 3-2a i gammel versjon Skl. § 3-2a i ny versjon
Ny-barneerstatning-1066w-600h

Tofasemodellen

i ny barneerstatning

Tofasemodellen-1066w-600h

Hjemmearbeidserstatning

Firetrinnsmodell for utmålingen

Disposisjonsbilde-Hjemmearbeidserstatning-2019--1066w-600h

Merutgifterserstatning

Et bredt spekter av typer merutgifter

Disposisjonsbilde-Utmling-av-merutgiftserstatning-1066w-600h

Kategoriskjemaet

viser samspillet mellom erstatningsrett og trygderett

Kategoriskjemaet-Til-Prveforelesning-2008-Til-Terje-Fra-Morten-K-030509--1066w-800h

Tings- og formuesskadeerstatning

En samleskisse over utmålingssituasjoner og utmålingsprinsipper

Tings-og-formuesskader-960w-720h