0

 

 

Årsakssammeheng og bevis

vinklet inn mot posttraumatisk stresslidelse (PTSD)