Årsakssammeheng og bevis

vinklet inn mot posttraumatisk stresslidelse (PTSD)